All for Joomla All for Webmasters

facebook icon off | facebook icon off | facebook icon off |

 promni@sggw.pl |    022 593 14 20   |   697 901 758   |   
Tańce biłgorajskie Tańce biłgorajskie Tańce biłgorajskie

Tańce biłgorajskie

Program ukazujący folklor taneczny i pieśni sitarzy biłgorajskich.
Choreografia: Ryszarda Todys-Płonka, Barbara Brandt-Weber

 

Strój biłgorajsko-tarnogrodzki ze śródleśnych obszarów dorzecza Tanwi, zachował do końca swą archaiczną postać zarówno w materiale, kroju jak i w zdobnictwie. Płócienne białe ubiory kobiece zdobione były charakterystycznym haftem o motywach spirali. Wolutowe kompozycje odnajdujemy na fartuszkach, płachtach narzucanych na głowę i ramiona zwanych nadkrywkami, otokach płóciennych czepków i koszulach. Z brązowego sukna szyto męskie sukmany ozdabiane prostym szamerunkiem w kolorze niebieskim. Dopełnienie stroju męskiego stanowiły: szeroki skórzany pas z wytłaczanym ornamentem, skórzana torba tzw. kalita, sukienna czapka “gamerka” obszyta niebieskim sznurkiem i przybrana na czterech rogach wełnianymi niebieskimi pomponami. Kultura ludowa tego regionu jest ściśle powiązana z sitarstwem – produkcją i sprzedażą sit. Dalekie i długotrwałe wyjazdy sitarzy wiązały się z ciekawą tradycją żegnania ich i witania po powrocie. Niektóre tańce z tego regionu to żydóweczka, suwiec, czy polka stukana.

LZA PROMNI

to grupa studentów zafascynowanych tańcem i folklorem polskim. Powstał przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1972 roku z inicjatywy studentów oraz Zofii Solarzowej, której imię nosi po dziś dzień.

Grupy artystyczne

Nasz Mecenas

sggw logo