All for Joomla All for Webmasters

facebook icon off | facebook icon off | facebook icon off |

 promni@sggw.pl |    022 593 14 20   |   697 901 758   |   
Tańce mieszczan cieszyńskich Tańce mieszczan cieszyńskich

Tańce mieszczan cieszyńskich

 

Tańce mieszczan cieszyńskich - „Tam, gdzie stoi pierwszy moj”

Widowisko ukazujące  zwyczaj stawiania przystrojonego drzewka przez kawalera przed domem ukochanej.
Choreografia: Zofia Marcinek

Śląsk cieszyński to region skupiony wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy, stanowiący południowo-wschodnią część Śląska. Tańce tego regionu wyróżniają polonezy, mazurki, polki oraz tańce, podczas których śpiewano, a nazwa pochodziła od pierwszych słów piosenki lub od nazwy miejscowości, np. mazurka goleszowska lub jawornicki. Popularne wśród Ślązaków cieszyńskich na zabawach tanecznych były również  cieszyniok, krzyżyk, błogosławiony oraz, zapożyczone od Węgrów, czardasz i szot madziar. Strój cieszyński był ubiorem głównie noszonym przez mieszczan. W XIX, a nawet jeszcze na początku XX wieku, kobiety w na Śląsku Cieszyńskiem z dumą nosiły niezwykle strojny i wytworny strój zwany wałaskim. Odświętny ubiór był niezwykle szanowany, a jego cenniejsze elementy przechodziły w spadku z ojca na syna, z matki na córkę nawet przez kilka pokoleń. W stroju damskim oraz męskim widać silne oddziaływanie kultury austrowęgierskiej, oraz wpływy wołoskiej. Srebrna i złota biżuteria, będąca głównym elementem stroju, mówiła o zamożności i strojności ubioru.

LZA PROMNI

to grupa studentów zafascynowanych tańcem i folklorem polskim. Powstał przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1972 roku z inicjatywy studentów oraz Zofii Solarzowej, której imię nosi po dziś dzień.

Grupy artystyczne

Nasz Mecenas

sggw logo